Hautausjärjestelyt ja ohjeemme omaisille

IMG_3301

Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja vaatii omaisilta voimia jaksaa vaikean prosessin läpi.  Neuvomme puhelimitse kaikissa käytännön asioiden hoitamisessa ja teidän niin toivoessa myös hoidamme ne puolestanne. Teemme kirjallisen sopimuksen järjestelyistä omaisten kanssa.

Hautausluvan kirjoittaa vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Hautajaisten järjestelyt voidaan kuitenkin aloittaa ennen hautausluvan kirjoittamista. Toimitamme hautausluvan hautaavalle seurakunnalle.

Vainajansiirto tapahtuu kun lääkäri on allekirjoittanut hautausluvan. Vainajansiirron aikataulu sovitaan yhdessä omaisten kanssa. Palvelumme kattaa kotimaan kuljetukset sekä ulkomaankuljetukset erikoisjärjestelyineen. Hoidamme kotimaan alueella siirrot kohtuullisilla kustannuksilla koko maan alueella, pitkiin siirtoihin tarkoitetulla ajoneuvokalustolla.

Hautauksen ohella hoidettavia käytännön asioita:                                                                                  

Tässä lista muista hoidettavista asioista kuolemantapauksen kohdatessa:

 • Tee ilmoitus pankkiin. Pankki saa tiedon kuolemantapauksesta Väestörekisterikeskukselta. Koska tieto Väestörekisterikeskuksesta tulee usein viiveellä, kannattaa omaisten ilmoittaa asiasta mahdollisimman nopeasti pankille.
 • Henkilön tileihin, arvopaperisäilytyksiin yms. annetut käyttöoikeudet lakkautetaan, kun pankki on saanut tiedon kuolemasta. Lisäksi maksu- ja luottokortit sekä mahdolliset rinnakkaiskortit lakkautetaan. Tämä siksi, että lain mukaan pesän varojen käytöstä päättävät pesän osakkaat yhdessä. 

 • Vainajan tililtä voi maksaa kuoleman jälkeen hautajaiskuluja. Kysy tarkemmat tiedot pankista.

 • Huolehdi tarpeellisista irtisanomista, erilaiset sopimukset ja tuote/ palvelutilaukset

 • Yleisimpiä sopimuksia ovat mm. asuinhuoneistonvuokrasopimus, satelliitti- tai kaapeli-tv, lehtitilaukset, sähkösopimus, puhelin, ateriapalvelu jne

 • Nykyaikana olisi hyvä poistaa sosiaalisten medioiden kuten, Facebookin, Twitterin ja muiden internet-sivustojen profiilit, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot jos niistä tiedät. Ota yhteyttä näiden palveluiden ylläpitoon lisäohjeiden saamiseksi

 • Huolehdi tarvittaessa postin kääntämisestä itsellesi tai jollekulle toiselle omaiselle. Postia saattaa tulla vielä vuosikin omaisen menehtymisen jälkeen

 • Jos olet oikeutettu perhe-eläkkeeseen, tee hakemus Kelan toimistossa. Katso myös: http://www.kela.fi/

 • Hae mahdollisia vakuutuskorvauksia

 • Jos kuolleella on ollut testamentti, ilmoita siitä kaikille perillisille

 • Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta siihen voi tarpeen vaatiessa myös hakea lykkäystä. Perunkirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Perunkirjoituksen järjestämisestä huolehtii tavallisesti vainajan leski tai vainajan asiat tunteva muu läheinen

 • Perunkirjoitusta varten on hankittava sukuselvitys kuolleesta. Selvityksen tekemisestä huolehtii yleensä perunkirjoituksen hoitaja. Perunkirjoitusta varten on hankittava lisäksi virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista sekä todistukset omaisuudesta ja veloista. Perunkirjoitus on järjestettävä vaikka omaisella ei olisi lainkaan omaisuutta

 • Perunkirjoituksen voi tehdä myös itse, mutta suosittelemme että me Jyväskylän Hautauspalvelussa hoidamme sen, tällöin tilanne on neutraali kaikkien pesänosakkaiden kannalta ja yhteisymmärrys pesän varoista, omaisuudesta ja veloista syntyy luontevammin

 • Perunkirjoitus on jätettävä verotoimistoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä mahdollisen perintöveron määräämistä varten

 • Huolehdi mahdollisten kuolinpesän omistukseen toistaiseksi jääviin kiinteistöjen vakuutusturvan säilymisestä, mm. kiinteistövakutuus, metsävakuutus

Kommentointi on suljettu.